Şeyda Tosçalı ile Mindfulness Temelli Yin Yoga(60 Saat) 

EKİM 2022  Online & Yüz Yüze

9.png

MODÜLLER:

I.      Modül: 1-2 Ekim 2022

II.     Modül: 15-16 Ekim 2022

III.   Modül: 29-30 Ekim 2022

 

Program İçeriği:

 

Yin Yoga, genellikle yerde uygulanan,esneme ve germe hareketleri ile fasya üzerinde çalışan eski bir kadim yoga tekniğidir. Pozların içinde bir kaç dakika kalıyor olmak, yin yoga uygulamasını meditatif bir uygulamaya dönüştürerek, kişinin kendine yakınlaşmasına yardımcı olur. Mindfulness ise yoga kadar eski bir farkındalık yolu olup, günümüzde çok çeşitli teknikler, sinir sistemine duyarlı pratikleri, nefesi, meditasyonu ve duyuları birer araç olarak kullanarak kişinin farkındalığına ve kendine yakınlaşma sürecine destek olur. Yin Yoga ve Mindfulness, birbirini tamamlayan iki dost gibi bütünlüklü pratikler oluşturmaktadır. Bu uzmanlık programı Şeyda Tosçalı’nın uzun yıllar Yoga alanında edindiği tecrübeler ışığında damıttığı bilgi ve deneyimleri içerirken alanında yetkin Yin Yoga uzmanları yetiştirmeyi amaçlar.

 

 

Program Konu Başlıkları:

 

•       Yoga ve Tarihçesi

•       Yin Yoga ve Tarihi

•       Temel Yin Yoga Asanaları

•       Yin Yoga’nın Faydaları

•       Yin Yoga Anatomi

•       Yin Yoga ve Fasya

•       Yin Yoga Asana Analizleri

•       Mindfulness ve Tarihçesi

•       Fonksiyonel Meditasyon Oturuşunu Bulmak

•       Sinir Sistemi ve Anatomisi

•       Yin Yoga Derslerinde Sinir Sistemini Regüle Eden Yaklaşım

•       Yin Yoga Derslerinde Mindfulness Teknikleri Kullanmak

•       Mindfulness Temelli Yin Yoga Ders Planlamaları
 

 

Kimler Katılabilir? Sertifikasyon Koşulları Nelerdir?
Yoga uzmanları ve en az 3 ay yoga deneyimi olan katılımcılar katılabilirler. Bu programa katılanlar 60 Saat Yoga Alliance Onaylı sertifika almaya hak kazanmak için tüm ödevler, ders sunma pratikleri, ders gözlemi, okumalar ve yin yoga derslerini tamamlamaları, Şeyda Tosçalı ile Yin Yoga eğitmenliğine yönelik süpervizyon görüşmelerini almış olmaları gerekmektedir.

 

Program sonunda elde edilen 60 Saatlik Yoga Alliance belgesi, Yoga Alliance devam eden eğitim saatlerine saydırılabilir.

 

 

Şeyda Tosçalı Kimdir?

Şeyda Tosçalı, Yoga’ya 2010 yılında, Yin Yoga dersleri ile başladı. Aynı sene tamamladığı 200 saatlik Yin Yoga uzmanlığını, uzun süren yoga asistanlık süreci izlerken, İstanbul’un pek çok bilinen stüdyosunda Yin Yoga dersleri verdi. Yıllar içerisinde Yoga ve Meditasyon alanında farklı uzmanlık eğitimleri tamamlamaya devam etti. 2018 yılında Yoga derslerine ve kendi pratiklerine, Mindfulness teknikleri ve meditasyonlarını dahil etti. 2020 yılında kurduğu Satiminds Mindfulness ve Yoga ekolünde, 8 haftalık Mindfulness ve Yoga programları, uzmanlık programları ve atölyeler sunmakta olup farklı eğitimler alarak kendini güncellemeye devam etmektedir. Biyoloji mezunu olarak canlıların yaşamına duyduğu ilgi ve merakı derslerine katarak zenginleştirmektedir. Goa Yoga’da başlayacak olan Mindfulness Temelli Yin Yoga Uzmanlaşma Programı’nda Mindfulness ve Yin Yoga’nın birbirini besleyip tamamlayan, kapsayıcı yaklaşım ve tekniklerini bir arada sunacaktır.

 

 

 

Program Ücreti:

4500TL Nakit / 4850TL Taksitle

Online Katılım: 4000TL Nakit / 4500TL Taksitle